Θα μας βρείτε στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 169.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2313019132 
ή ηλεκτρονικά στο info@nuevo-ecig.com

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.